بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی از منطقه ویژه پتروشیمی

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از فعالیت ها و زیرساخت های این منطقه بازدید کرد.

به گزارش فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیرو تصویب مطالعات بازنگری طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به این منطقه سفر کردند.

این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد، امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن از مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف بازدید از زیرساختها و فعالیتهای اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام شد.

آشنایی با فعالیت ها، تاسیسات و امکانات زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفتگو و پرسش و پاسخ با محوریت طرح جامع منطقه در جلسه با مدیران سازمان منطقه ویژه، بازدید از شرکتهای پتروشیمی بوعلی سینا، فجر، مارون و بازدید از اسکله های صادراتی منطقه از بخش های برنامه بازدید میهمانان پتروشیمی است.

در هفته گذشته مطالعات بازنگری طرح جامع و کالبدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی براساس مواد ۷ و ۱۹ قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن تصویب شد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو