شنبه 4 خرداد 1398

فعالیت 110 واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: 110 واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعال هستند و این منطقه توجه سرمایه گذاران و صاحبان صنایع را به خودجلب کرده است.

به گزارش فرینا، سید مهدی طباطبایی در همایش مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های این همایش افزود: مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار دور هم جمع می‌شوند و مشکلات این مناطقرا بررسی می‌کنند و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات مطرح می‌شود.

طباطبایی گفت: نخستین همایش مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور در دولت جدید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حال برگزاری است و مدیران این مناطق از سراسرکشور در این همایش حضور پیدا کردند، سخنران ویَژه همایش مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور است.

وی افزود: مناطق ویژه اقتصادی به عنوان الگو ایجاد شدند تا روند تولید در کشور تسریع شود، اما علی رغم این مساله، بعضی از اختیارات و مجوزهایی که قانون برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی کرده است، به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به مشکلات مناطق ویژه اقتصادی در کشور گفت: در ماده هفت قانون ایجاد این مناطق تصریح شده است که همه مجوزها باید توسط مناطق صادر شود، اما برخی از دستگاه‌ها مجوزهای مناطق را قبول نمی‌کنند و این مساله توسط مدیران مناطق ویژه اقتصادی با مدیران ارشد کشور مطرح شده است تا مشکلات در این زمینه حل شود، دستگاه‌های دولتی باید مجوز مناطق ویژه اقتصادی را بپذیرند.

طباطبایی ادامه داد: طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، اتصال این منطقه به راه آهن است، همچنین آگهی مناقصه بازگشایی فاز سوم این منطقه را نیز دادیم، بیشاز 87 درصد واحدهایی که در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان پروانه بهره برداری گرفتند،در حال حاضر فعال هستند و اشتغال برای حدود سه هزار نفر در این منطقه ایجاد شده است.

وی افزود: آگهی مناقصه برای افتتاح معابر فاز سوم این منطقه با تهاتر زمین است و پیمانکارانی هم مراجعه کردند که در حال بررسی پیشنهاد‌های این پیمانکاران برای انعقاد قرارداد هستیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به وسعت منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: هماکنون از 530 هکتار در فازهای یک و دو این منطقه بهره برداری می‌شود، فاز سه منطقه اقتصادی سلفچگان به تنهایی هزار و 100 هکتار است.

طباطبایی افزود: در حال مذاکره با سرمایه گذاری از اتاق بازرگانی چین هستیمکه این سرمایه گذار درخواست 300 هکتار زمین دارد، همچنین سرمایه گذاری دیگر نیز درخواستبرای دریافت 20 هکتار زمین را در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را داده است.

وی گفت: در 6 سال گذشته از نظر تنوع تولید و مجوزهایی که توسط کمیسیون ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشورصادر می‌شود، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در بین مناطق آزاد و مناطق ویژه کشور رتبه نخست را به دست آورد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: 110 واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعال هستند و این منطقه توجه سرمایه گذاران و صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان موقعیت ویژه ای را دارد و این منطقه در مرکز کشور واقع است.

 

 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو