جمعه 2 فروردين 1398

حضور سازندگان تجهیزات صنعتی و صنایع پایین دست خوزستانی در منطقه ویژه پتروشیمی

جمعی از مدیران واحدهای تولیدی عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان و اعضای هیات مدیره تعاونی تامین مواد صنایع پلاستیک از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کردند.

به گزارش فرینا، در پی بازدید تنی چند از مدیران واحدهای تولیدی عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان و اعضای هیات مدیره تعاونی تامین مواد صنایع پلاستیک از منطقه، ایشان با مدیران شرکتهای منطقه به میزبانی این سازمان تشکیل جلسه دادند.

اعضای این هیات 15 نفره که با معرفی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان به منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی آمده بودند، در این سفر یک روزه، ضمن گفتگو و تبادل نظر با مدیران منطقه در تالارآفرینش، از شرکتهای پتروشیمی مارون و بندرامام بازدید کردند.

آشنایی با عوامل موفقیت و بهره وری صنایع و همچنین شناسایی نیاز فناوری اهدافی بود که برای این بازدید مطرح شده بود.

در پایان این سفر بنا شد انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و تعاونی تامین مواد صنایع پلاستیک با چند شرکت منطقه تفاهم نامه هایی جهت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع و دریافت خوراک برای احداث واحدهای پایین دستی پلاستیک منعقد نمایند.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو