پنج‌شنبه 1 فروردين 1398

برگزاری دومین دوره بازآموزی مدل تعالی سازمانی در منطقه ویژه پتروشیمی

مدیر تعالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به سازماندهی تیم ها و برنامه ریزی انجام شده، از هفته پیش رو شاهد گفتمان مشترک و نگرش مناسب تر به رویکردهای سازمانی باشیم.

به گزارش فرینا، دومین دوره بازآموزی مدل تعالی سازمانی توسط مدیر تعالی این سازمان برای کارکنان و اعضای تیم های تعالی سازمانی برگزار شد.
در این دوره سه ساعته، علی ربانی، ضمن مرور سریع کلیات دوره ی نخست، توضیحات مفصلی در خصوص مفهوم رویکرد در مدل، که یکی از مضامین مورد استفاده در بخش توانمند سازها است را از دیدگاه منطق رادار ارائه نمود.
در ادامه پس از تشریح ابزاری موسوم به شناسنامه رویکرد، اعضای شرکت کننده به تیم های کاری تقسیم شده و به صورت کارگاهی و تحت نظارت مربی دوره، ضمن انتخاب یک رویکرد از رویکردهای جاری مرتبط با تیم خود در سازمان، به پرسشهای طرح شده پاسخ داده و تهیه شناسنامه رویکرد را عملا تمرین کردند.
علی رغم اینکه تا چندی پیش، مدیریت تعالی سازمان در برخی از بخش ها مقداری از برنامه ی اجرایی خود عقب بود، اما با تشکیل تیم های تعالی و صدور احکام برای این تیمها، اجرای برنامه ها سرعت بیشتری گرفته است.
پیش بینی می‌شود با توجه به برنامه های اعلامی، جلسات کارگروه ها، از هفته پیش رو براساس متدهای عنوان شده، با جدیت بیشتری آغاز و شاهد گفتمان مشترک و نگرش مناسب تر به رویکردهای تدوین شده و در حال تدوین در سازمان باشیم.
مدیر تعالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن تقدیر از مدیرانی که در این فعالیت مهم مشارکت می‌کنند، گفت: انتظار می رود با توجه به اهتمام مدیریت محترم عامل و استقبال خوب صورت گرفته در لایه میانی و کارشناسی، شاهد حضور پررنگ تر روسا و مدیران در این جلسات باشیم تا همکاران با انگیزه بیشتری کارها را دنبال کرده و فرهنگ تعالی با سرعت بیشتری توسعه و جاری گردد.
دوره سوم عمومی آشنایی با مدل با تشریح نتایج از منظر RADAR به صورت کارگاهی در تاریخ ۱۷ آبان برگزار خواهد شد.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو