برگزاری نشست تخصصی تدوین نهایی آئین نامه اجرایی غذا و داروی مناطق آزاد کشور

نشست تخصصی تدوین نهایی آئین نامه اجرایی غذا و داروی مناطق آزاد با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و مدیران سلامت مناطق آزاد کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرینا، این شیوه نامه براساس تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت یکسان سازی نحوه واردات کالاهای مشمول مجوز از وزارت بهداشت که فاقد ثبت منبع هستند بر اساس ماده 4 و تبصره ذیل مقررات صادرات و واردات قانون مناطق آزاد تدوین شده است.
مدیرکل دفتر راهبری و پایش امور استانهای سازمان غذا و دارو هدف اصلی سازمان غذا و دارو در مناطق آزاد کشور را رضایتمندی ساکنان مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: با توجه به تغییر ساختاری دولت دوازدهم نیاز است مدیران عامل مناطق آزاد ارتباط و تعاملات خود را با روسای سازمان غذا و دارو بیشتر کنند.
عباس مهدیزاده با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در حوزه غذا و دارو می تواند در جلب نظر مصرف کنندگان کالاهای سلامت محور در مناطق آزاد کشور موثر باشد افزود: مدیران سلامت غذا و دارو در مناطق آزاد کشور لازم است اطمینان مصرف کنندکان کالاهای سلامت محور را در مناطق جلب کنند. 
مهدیزاده گفت: با اطلاع رسانی در حوزه غذا و دارو، برچسب گذاری دارو می توانیم کالاهای وارداتی و تولید داخل و سطح عرضه آنها را به مصرف کنندگان این کالاه در مناطق آزاد کشور معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه مدیران سلامت مناطق آزاد کشور باید براساس مستندات، آمار و اطلاعات دقیق نیز سنجی کنند افزود: حوزه دارو، بیمارستان ها و مدارس حیطه کاری و مسئولیت مدیران سلامت مناطق آزاد کشور هستند و باید تعاملاتتان را بیشتر کنید و با یکدیگر همکاری نمایید. تا برداشت سویی از دخالت در آنها ایجاد نشود.
 مدیرکل دفتر راهبری و پایش امور استانهای سازمان غذا و دارو ادامه داد در مناطق آزاد کشور هر جا صحبت از غذا و دارو می شود شما باید حرف اول را بزنید چراکه مدیران سلامت مناطق نمایندگان وزارت بهداشت هستند.
در این نشست مدیران سلامت و غذا و داروی مناطق آزاد گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه سلامت و غذا و دارو ارائه و مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو