چهارشنبه 1 خرداد 1398

بازدید اعضاء کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورا از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

اعضاء کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورا از واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کردند.

به گزارش فرینا، اعضا كميسيون تعيين ارزش افزوده دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پس از بازديد از زيرساختهاي منطقه تعدادي از واحدهاي توليدي مستقر در منطقه را جهت تعيين ارزش افروده توليدات آنها جهت اعمال معافيت گمرگي مواد اوليه  خارجي بكار رفته در محصول به منظور ورود به سرزمين اصلي (داخل كشور) را از  نزديك مورد بررسي قراردادند.
شركت هاي پرميوم بوند (فعال در توليد انواع ورقهاي كامپوزيت نماي ساختمان)، نويد خوش پارسيان (فعال در فراوري و بسته بندي انواع خشكبار) ، قصر بازي پارسيان (فعال در زمينه توليد انواع لوازم پاركي و مبلمان شهري)، دانا مشبك آسيا(فعال در  توليد انواع گان مورد استفاده شركتهاي نفت ،گاز و پترىشيمي) و شركت اميران (فعال در توليد انواع لامپ LED) از جمله شركتهايي بودند كه طرحهاي توليدي آنها در طي اين بازديد به منظور تعيين ميزان ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفتند.
 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو