بازديد مديرعامل منطقه ويژه بوشهر از زیرساخت های منطقه ویژه شیراز

حسين نامور مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي بوشهر، به همراه معاونين و جمعي از مديران خود با حضور در منطقه ويژه اقتصادي شيراز از زيرساختهاي این منطقه بازديد كردند.

به گزارش فرینا، نادر طيبي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي شيراز در حاشيه اين بازديد اهم فعاليتهاي صورت گرفته از زمان تاسيس تاكنون در این منطقه ویژه را تشريح و تعامل و همكاري مشترك با مديران و كارشناسان تمامي مناطق در جاي جاي كشور را راهي مناسب و موثر جهت نيل به اهداف عاليه در  مناطق برشمرد.

گفتنی است، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي شيراز نتيجه بازديد مدیرعامل منطقه ويژه اقتصادي بوشهر و مديران و كارشناسان آن منطقه را مثبت ارزيابي كرد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو