پنج‌شنبه 29 فروردين 1398

هرمزگان پیشگام در اجرای مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان انجام مطالعات ICZM را به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی مهم سازمان بنادر در حوزه مدیریت و استفاده بهینه از سواحل دانست.

به گزارش فرینا، اله مراد عفیفی پور در پایان یازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: طرح مدیریت یکپارچه سواحل استان هرمزگان طی بیش از یک دهه اخیر به منظور استفاده بهینه از نعمت خدادادی دریا و ساحل در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفت.
عفیفی پور با بیان اینکه افق های تازه ای را فرا روی توسعه دریا محور در این استان قرار می دهد، افزود: این طرح مشکل مبنا، هدف گرا، ملاحضه گر، محیط زیست محور و اقلیم گستر و کاملا مبتنی بر ملاحضات سیاسی، امنیتی و پدافندی تهیه شده است.
وی گفت: انجام این مطالعات بسیار مهم با همکاری سه شرکت مشاور و سه مجموعه دانشگاهی چهار مرحله تبیین، تشریح، تلفیق و تدقیق طی مدت 14 سال به انجام رسید و برش استانی آن در پهنه جغرافیای هرمزگان نیز به سرانجام رسید که با ارایه نتایج آن در نشست یازدهم کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، مورد استقبال نماینده عالی دولت در هرمزگان قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: نقشه ها و بانک اطلاعات جامع مربوط به سواحل استان هرمزگان برای هفت شهرستان ساحلی بندرعباس، پارسیان، بندر لنگه، بندر خمیر، میناب، سیریک و جاسک تهیه شده است.
عفیفی پور گفت: استان هرمزگان به دلیل سهم چشمگیر 40 درصد از مجموع 5800 کیلومتر نوار ساحلی کشور نقشی مهم در مدیریت سواحل ایفا می کند و نخستین استانی محسوب می شود که در سطح هفت استان ساحلی کشور طرح تدقیق مدیریت یکپارچه ساحلی آن به اتمام می رسد.
وی افزود: انتظار ما این است که بر اساس تأکیدات استاندار، تمامی دستگاه های اجرایی نتایج این مطالعات را مبنای عمل خود در مباحث مدیریتی، توسعه ای سرمایه گذاری و ... قرار دهند و تاثیرات آن نه تنها در تصمیمات مدیریتی ملموس باشد بلکه چارچوب های در روی زمین نیز پیاده سازی شود تا ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان بهره کافی و وافی داشته باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تکالیف حاکمیتی سازمان بنادر در حوزه مدیریت سواحل و همچنین انجام مطالعات ICZM گفت: برای اطلاع رسانی گسترده از ابعاد مختلف این طرح و استفاده بهینه از سواحل استان به ساحل نشینان، همکاری رسانه ها بسیار اثرگذار است و مشارکت دستگاه های اجرایی، فرمانداران و مقامات محلی نیز در اجرا و پیاده سازی نتایج این مطالعات در چارچوب برنامه تدوین شده بسیار کارگشاست.
عفیفی پور در پایان افزود: امیدواریم با همکاری نهادهای متولی و دست اندرکار، بتوانیم استفاده بهینه ای از سواحل داشته باشیم تا هم نسل امروز هرمزگانی ها بتوانند از این نعمت خدادادی بهره مند شوند و هم میراثی برای آیندگان باقی بماند. به گزارش فرینا، اله مراد عفیفی پور در پایان یازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: طرح مدیریت یکپارچه سواحل استان هرمزگان طی بیش از یک دهه اخیر به منظور استفاده بهینه از نعمت خدادادی دریا و ساحل در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفت.
عفیفی پور با بیان اینکه افق های تازه ای را فرا روی توسعه دریا محور در این استان قرار می دهد، افزود: این طرح مشکل مبنا، هدف گرا، ملاحضه گر، محیط زیست محور و اقلیم گستر و کاملا مبتنی بر ملاحضات سیاسی، امنیتی و پدافندی تهیه شده است.
وی گفت: انجام این مطالعات بسیار مهم با همکاری سه شرکت مشاور و سه مجموعه دانشگاهی چهار مرحله تبیین، تشریح، تلفیق و تدقیق طی مدت 14 سال به انجام رسید و برش استانی آن در پهنه جغرافیای هرمزگان نیز به سرانجام رسید که با ارایه نتایج آن در نشست یازدهم کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، مورد استقبال نماینده عالی دولت در هرمزگان قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: نقشه ها و بانک اطلاعات جامع مربوط به سواحل استان هرمزگان برای هفت شهرستان ساحلی بندرعباس، پارسیان، بندر لنگه، بندر خمیر، میناب، سیریک و جاسک تهیه شده است.
عفیفی پور گفت: استان هرمزگان به دلیل سهم چشمگیر 40 درصد از مجموع 5800 کیلومتر نوار ساحلی کشور نقشی مهم در مدیریت سواحل ایفا می کند و نخستین استانی محسوب می شود که در سطح هفت استان ساحلی کشور طرح تدقیق مدیریت یکپارچه ساحلی آن به اتمام می رسد.
وی افزود: انتظار ما این است که بر اساس تأکیدات استاندار، تمامی دستگاه های اجرایی نتایج این مطالعات را مبنای عمل خود در مباحث مدیریتی، توسعه ای سرمایه گذاری و ... قرار دهند و تاثیرات آن نه تنها در تصمیمات مدیریتی ملموس باشد بلکه چارچوب های در روی زمین نیز پیاده سازی شود تا ساحل نشینان خلیج فارس و دریای عمان بهره کافی و وافی داشته باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تکالیف حاکمیتی سازمان بنادر در حوزه مدیریت سواحل و همچنین انجام مطالعات ICZM گفت: برای اطلاع رسانی گسترده از ابعاد مختلف این طرح و استفاده بهینه از سواحل استان به ساحل نشینان، همکاری رسانه ها بسیار اثرگذار است و مشارکت دستگاه های اجرایی، فرمانداران و مقامات محلی نیز در اجرا و پیاده سازی نتایج این مطالعات در چارچوب برنامه تدوین شده بسیار کارگشاست.
عفیفی پور در پایان افزود: امیدواریم با همکاری نهادهای متولی و دست اندرکار، بتوانیم استفاده بهینه ای از سواحل داشته باشیم تا هم نسل امروز هرمزگانی ها بتوانند از این نعمت خدادادی بهره مند شوند و هم میراثی برای آیندگان باقی بماند. 


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو