شنبه 31 فروردين 1398

امضای تفاهم نامه مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و بنیاد بیماریهای خاص

تفاهم نامه مشترک بین سازمان منطقه آزاد اروند و بنیاد امور بیماریهای خاص به منظور خرید دستگاه دیالیز برای بیماران به امضا رسید.

به گزارش فرینا، در این تفاهم نامه باتوجه به نیاز بیماران خاص دو شهرستان آبادان و خرمشهر (منطقه آزاداروند) به دستگاههای دیالیز جهت ادامه درمان در سه الی چهارشیفت کاری، بادستور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند جهت ارائه خدمت به این بیماران تفاهم نامه ای امضا شد.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص نسبت به خرید دستگاه‌های دیالیز و در اختیار قراردادن آنها به دانشکده علوم پزشکی آبادان جهت ارائه خدمات رایگان به بیماران تالاسمی و دیالیزی اقدام می‌نماید.
شایان ذکر است که طی سالهای گذشته سازمان منطقه آزاد اروند مبلغ سه میلیارد ریال به بنیاد بیماریهای خاص منطقه آزاد اروند کمک کرده است. 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو