دوشنبه 6 خرداد 1398

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با شهرداری آبادان

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از عقد تفاهم نامه عمرانی و توسعه زیرساخت های شهری در مناطق کم برخوردار آبادان با شهرداری آبادان خبر داد.

به گزارش فرینا، اسماعیل زمانی درنشستی که به منظورانعقاد تفاهم نامه توسعه عمران شهری با هدف توسعه عمرانی مناطق شطیط، امیر آباد، علوانیه ، سلیج و دهکده بریم با شهردار آبادان حسین حمید پور، معاون عمران توسعه موعود شمخانی و قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند عبدالله کعبی، دردفتر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، گفت: تامین زیر ساخت های توسعه شهری و سرمایه گذاری از هدف ها و ماموریت های منطقه آزاد اروند است و این سازمان درراستای تامین خدمات عمومی بخشی از فعالیت های عمرانی شهری را با همکاری شهرداری ها انجام می دهد.
زمانی ضمن اشاره به اهداف کلان سرمایه گذاری در بخش خدمات شهری بیان کرد: با تامین زیرساخت های شهری مسیر ورود سرمایه گذاران را به شهر هموارکرده ایم.
وی ضمن اشاره به زیر ساخت های تکمیل شده در بخش های سلامت و بهداشت اظهار کرد:همانگونه که منطقه آزاد اروند در بخش بهداشت و سلامت با اولویت قرار دادن تامین زیرساخت های این بخش، سرمایه گذاری های کلانی جهت تامین سلامت شهروندان انجام داده است در بخش های دیگر شهری نیز ورود می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: در حوزه خدمات شهری انتظار داریم که شهرداری ها به صورت خودکفا کارها را انجام دهند ولی درجهت تسریع خدمات عمرانی و زیرساخت های شهری، سازمان ها منطقه آزاد لازم می داند حمایت هایی را در جهت ارایه بهتر خدمات شهری به شهروندان منطقه آزاد اروند داشته باشد.
در ادامه این نشست شهردارآبادان ضمن اشاره به اهداف و رویکرد های عمرانی در بخش خدمات شهری ابراز کرد: براساس برنامه های منطقه آزاد اروند توسعه شهری در بخش های عمرانی و زیرساخت های شهری یکی از اهداف اصلی این سازمان است و طبق آمارهای اعلام شده آبادان جزء ششمین شهرهای فرسوده کشوراست.
حسین حمید پورضمن اشاره به امارهای سازمان مسکن و شهرسازی گفت:خوزستان رتبه دوم کشور دربافت های فرسوده دارد و با احتساب اینکه آبادان نیزرتبه دوم بافت های فرسوده را دراستان خوزستان دارد می توان گفت که آبادان رتبه ششم بافت فرسوده را درکشوردارد.
حمید پور بیان کرد: شهرداری آبادان در حال حاضر بخشی ازبدهی های معوقه را ازبخش درآمد عوارض و برخی دیگر را ازمحل صرفه جویی های سازمان شهرداری پرداخت کرده است اما بخشی از در آمد های شهرداری در بخش آلایندگی وارزش افزوده می باشد که باید محقق شود.
وی ضمن اشاره به تقسیم ارزش افزوده در مرکزاستان با توجه به تعداد و جمعیت هرشهر، تصریح کرد:حق آلایندگی و ارزش افزوده باید مستقیما به آبادان داده شود و اینگونه نباشد که درچرخه استان قرار بگیرد.
حمید پور افزود: برای اینکه بتوانیم از آمد های آلایندگی وارزش افزوده، بخشی از بافت های فرسوده شهررا رفع فرسودگی نموده و بدهی های سنگین بیمه که تصاعدی افزایش می یابند را پرداخت کنیم.
معاون توسعه و عمران در ادامه این نشست ضمن اشاره به عقد تفاهم نامه همکاری با شهرداری آبادان بیان کرد: پنج پروژه عمرانی وزیر سازی در بخش های امیر آباد،ذولفقاري ، شطیط، علوانیه، سلیج و دهکده بریم، توسط شهرداری آبادان با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند اجرا می شود.
موعود شمخانی ضمن اشاره به مبالغ برآورد شده در این پنج پروژه بیان کرد:برای تامین زیرساخت های امیرآباد21 میلیارد و200 میلیون تومان، درمنطقه علوانیه 10 میلیارد و 200 میلیون تومان ، درمنطقه شطیط 11 میلیارد و 800 میلیون تومان ودر دو منطقه ذوالفقاری 12 میلیارد و 200 میلیون و 11 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است که با شهرداری آبادان طی تفاهم نامه ای انجام می شود.
شمخانی ضمن تاکید برتامین زیرساخت های شهری در بخش های کم برخوردار ابراز کرد: برنامه توسعه شهری را از قسمت های حاشیه ای شهر آغاز می کنیم و طبق برنامه چهار ساله سازمان منطقه آزاد اروند که هزار میلیار تومان برآورد هزینه برای طرح های اجرایی در منطقه آزاد اروند تعریف شده است پیش می رویم .

 

برچسب ها : منطقه آزاد اروند
امتیاز به خبر :