بازدید از طرح های سه گانه شهرک سازی مدرن در قشم / اسکان بیش از 18 هزار نفر در سه شهرک جدید

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و تیم همراه در ادامه بازدیدهای خود از طرح های عظیم عمرانی، نفت، گاز و انرژی و گردشگری قشم، از سه طرح آماده سازی 98، 74 و 65 هکتاری شهرک های مدرن در غرب شهر قشم بازدید کردند.

به گزارش فرینا، اجرای سیاست واگذاری زمین به سرمایه گذاران به عنوان سهم مشارکتی سازمان منطقه آزاد قشم طرح نوینی بود که در دوره سکانداری حمید رضا مومنی در راس این مجموعه به اجرا در آمد.

با اجرای این سیاست، هم اینک سازمان منطقه آزاد قشم در طرح های شهرک های سه گانه 98، 74 و 65هکتاری به ترتیب با 60 درصد، 55 و 25 درصد پیشرفت فیزیکی با سرمایه گذاران این مجموعه ها مشارکت کرده است.

در طرح توسعه جمعیتی شهر قشم تا سال 1400 قرار است جمعیت 27 هزار نفری فعلی این شهر به 96 هزار نفر افزایش یابد که 18 هزار و 240 نفر آنان با استقرار در این سه شهرک، به جمعیت شهر قشم اضافه خواهند شد.

براساس سیاست گذاری های انجام شده در اجرای این سه شهرک مدرن شهر قشم، قرار است هفت هزار و 600 نفر در پروژه 98 هکتاری که ساحل شمالی قشم را به ساحل جنوبی متصل می کند، مستقر شوند و پنج هزار و 665 نفر در طرح 74 هکتاری و چهار هزار و 975 نفر هم در طرح 65 هکتار مستقر شوند.

در طرح 98 هکتاری قرار است 8.5 هکتار فضای تجاری و 27 هکتار فضای مسکونی ایجاد شود، در طرح 74 هکتاری 19 هکتار فضای تجاری و 19 هکتار فضای مسکونی پیش بینی شده و در شهرک 65 هکتاری هم 3.5 هکتار برای امور تجاری و 19.5 هکتار هم در زمینه مسکونی طراحی شده است.

براساس گزارش ارائه شده به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و تیم همراه تمام خدمات زیربنایی در این سه شهرک شامل آب، برق، مخابرات، کاز و آبفا  از سوی سرمایه گذاران تامین می شود.

سازمان منطقه آزاد قشم در این سه طرح مهم عمرانی به ترتیب با شرکت تجارت گذرگاه شمالی قشم در پروژه 98هکتاری با 47 درصد، در 74 هکتاری شرکت پدیده سازان قشم با 47 درصد و در طرح 65 هکتاری شرکت سرریگ بندر با 53 درصد، مشارکت دارد.

شایان ذکر است که مرتضی بانک پس از انتصاب به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، منطقه آزاد قشم را بعنوان اولین مقصد سفرهای خود به مناطق آزاد کشور برگزید و در نخستین سفر خود به این منطقه از قشم به عنوان نمونه ای کامل و موفق از مناطق آزاد کشور و الگویی برای اشتغال جوانان نام برد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به همراه معاونان این مجموعه، مدیران عامل مناطق ازاد کشور و مدیران پروژه های ایجاد مناطق آزاد جدید با هدف بازدید از طرح های عظیم عمرانی، نفت، گاز و انرژی و بخش صنعت گردشگری در قشم و برگزاری نشست شورای معاونان و مدیران مناطق آزاد کشور شب گذشته از مسیر فرودگاه بین المللی قشم وارد این جزیره در جنوب کشور شدند.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو