شنبه 4 خرداد 1398

معرفی سرپرست جدید مدیریت حمل و نقل عمومی کیش

عباسعلی نجاتی سلیم به عنوان سرپرست جدید مدیریت حمل و نقل عمومی کیش منصوب شد.

به گزارش فرینا، محمدرضا محمدی سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در حکم خود خطاب به " نجاتی" آورده است: با توجه به تجارب و سوابق جنابعالی، امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور جاری و محوله موفق و مؤید باشید.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو