بازدید سفیر نروژ از ظرفیت های منطقه ویژه بندر نوشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: در راستای گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی سفیر نروژ در تهران سفر دو روزه خود را به استان مازندران آغاز کرد.

به گزارش فرینا، حسن خیریانپور در حاشیه بازدید از بندر نوشهر افزود: این بازدید در راستای گسترشو تقویت دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت های مازندران به سفرای کشورهای خارجی مستقردر تهران صورت می گیرد.

خیریانپور گفت: از طریق این بازدیدها و معرفی ظرفیت های استان امید است بتوان توسعه صادرات غیر نفتی مازندرانرا با کشورهای مختلف افزایش و از نقش و کارکرد استانی به سطح ملی و فرا ملی ارتقا داد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، سفیر نروژ در تهران در نخستین بازدید از ظرفیت های مازندران از بندر نوشهر به عنوان منطقه ویژه اقتصادی دیدن می کند .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: بازدید از چند واحد صنعتی و گردشگری و یکی از مزرعه های پرورش ماهی خاویاری در غرب استان از دیگر برنامه های سفیر نروژ در تهران در روز اول سفر به مازندران است .

خیریانپور افزود: «لارس نوردرم» فردا نیز علاوه بر نشست با فعالان اقتصادی مازندران، جلسه ای هم با استاندار مازندران دارد .
 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو