دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

توسعه منابع انسانی از اولویت های مهم مدیریتی در منطقه ویژه پیام

مدیرکل مدیریت عملکرد و مدیر تعالی کیفیت منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: توسعه، بهبود و ارتقاء کیفیت از اولویت های مهم مدیریتی در شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

به گزارش فرینا، حسن پسندیده افزود: از جمله مصادیق رشد و تعالی شرکت ها، فعالیت در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای برنامه هایی نظیر مدیریت کیفیت بوده و عمل گرایی در سیستم مدیریت کیفیت،  گام نخست این فرآیند محسوب میشود.

پسندیده گفت: در سیستم مدیریت کیفیت آموزش مایه رشد و توسعه منابع انسانیست و کیفیت نیز پلی برای دستیابی به رضایت مشتری محسوب می شود، از این رو با توجه به اولویت برنامه ای مدیرعامل  منطقه ویژه اقتصادی پیام و اهتمام ویژه ای که نسبت به ارتقاء توسعه کیفیت در شرکت و ارائه خط و مشی و توصیه ای لازم در این ارتباط، از ابتدای سال1396،  توجه به تعالی وتوسعه کیفیت درشرکت پیام در دستورکار قرارگرفت.

وی افزود: در این راستا و در گام نخست، 6 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط و از واحدهای تاثیرگذار در روند ارتقاء کیفیت خدمات شرکت خدمات هوائی و منطقه ویژه اقتصادی پیام ازجمله مدیریت عملکرد و تحول اداری، معاونت هوانوردی و فرودگاهی و معاونت منطقه ویژه اقتصادی به دوره‌های آموزشی؛ آشنایی با مدل ICTINQA و روشهای خودارزیابی و تدوین اظهارنامه و دوره تربیت ارزیاب و منطق رادار، به انجمن کیفیت ایران معرفی شدند و به‌ منظور حمایت از فعالیت‌های مرتبط با بهبودکیفیت، بودجه لازم اختصاص یافت و  جهت استقرار رویکرد «جایزه ملی کیفیت ایران» در شرکت، فعالیت خود را بصورت نظام مند آغاز نمود.

مدیرکل مدیریت عملکرد و مدیر تعالی کیفیت منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام، بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در شرکت و توجه به مسوولیت پذیری کلیه حوزه ها و رده های مدیریتی در شرکت پیام تاکید داشته و در این راستا مدیر تعالی کیفیت و اعضای کمیته راهبری متشکل از معاونین و مدیران کل ادارات شرکت را منصوب نموده و شخصاً موضوعات مربوط به تعالی کیفیت را نظارت و پیگیری می‌نمایند.

پسندیده افزود: فرآیند خودارزیابی و خود اظهاری در شرکت پیام با الگوبرداری از روش ارائه‌شده در مدارک بنیاد کیفیت اروپا صورت پذیرفته و به معرفی پروژه‌های بهبود مبتنی بر فرصت‌های بهبود شناسایی‌شده، تهیه منشور پروژه، اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های بهبود بر اساس دستورالعمل آثار و تلاش،تهیه برنامه زمان‌بندی و جاری‌سازی پروژه‌های منتخب، تهیه اظهارنامه بر اساس الگوی معرفی‌شده در وب‌سایت انجمن کیفیت ایران، در این راستا پرداخته است. 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو