هرس شاخه های بارور درختان نخل به منظور حفظ این جاذبه زیبای جزیره کیش

سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش گفت: به دلیل شرایط خاک وکمبود آب، با هرس شاخه های بارور درختان نخل تلاش می کنیم این جاذبه زیبا را برای کیش حفظ کنیم.

به گزارش فرینا، در پی پرسش های مطرح شده از سوی شهروندان درخصوص هرس درختان نخل و عدم باروری این درختان درجزیره کیش، سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش گفت: کمترین میزان آب مورد نیاز هفتگی برای هر درخت نخل 600 لیتر است که با توجه به شرایط آب وهوایی کیش و کمبود آب مناسب، برای آبیاری هردرخت نخل درجزیره کیش هفته ای 100 لیتر آب مصرف می شود.
محمدی افزود: از سویی به دلیل ph خاک جزیره کیش و درصد بالای آهک و نمک درخاک جزیره که بیش از حد تحمل گیاهان است درختان نخل نمی توانند مواد غذایی مناسب را جذب کنند که این موضوع باعث ضعیف شدناین درختان و هجوم آفات و بیماری ها به این گونه گیاهی می شود.
وی تصریح کرد : این شرایط دشوار برای درختانی که بارور نباشند باعث آسیب دیدگی می شود و چنانچه گرده افشانی و تشکیل میوه خرما دردرخت اتفاق افتد به این معناست که مصرف آب و مواد غذایی درختان نخل به شدت افزایش پیدا می کند و موادی که می بایست صرف سبزینگی و شادابی درختان شود، صرف تولید میوه می شود. در نتیجه باعث ضعیف شدن و خشک شدن درختان زیبای نخل خواهد شد و یکی از جاذبه های جزیره با خطر جدی نابودی روبرو می شود.
سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش با بیان اینکه کاشت درختان نخل در جزیره کیش با هدف برداشت محصول نبوده وجنبه زیبایی داردگفت: اکثر گونه های درختان نخل که برای جزیره کیش انتخاب و کشت شده اند، مناسب باروری و برداشت محصول نیست و با توجه به رطوبت بالای جزیره، در صورت محصول دهی ، خرمای بدست آمده از کیفیت پایینی برخودار می شود.
وی افزود: با این وجود به عنوان نمونه برای آزمودن دقیق موضوع، از هرس تعدادی از نخل ها در نقاط مختلف جزیره خودداری شده است تا نتیجه مورد ارزیابی دقیق تر قرار گیرد.
گفتنی است، در جزیره کیش حدود 6 هزار نفر درخت نخل کاشته شده که به صورت میانگین در هفته 3 هزار و 600 متر مکعب آب برای آبیاری آنها نیاز است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو