جمعه 6 ارديبهشت 1398

امکانات اولیه برای جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد فراهم است

مدیر مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: زیرساختهای اولیه برای جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد فراهم است.

به گزارش فرینا، علیرضا جعفری در بازدیداز منطقه ویژه اقتصادی بجنورد افزود: مسئولین مرتبط با سرمایه گذاری استان شرایطی رافراهم آورند تا متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد از امکانات بالقوه و بالفعل استان بهره مند شوند.
جعفری گفت: مزایای استقرار در مناطق ویژه اقتصادی بسیار زیاد بوده و شرایط سرمایه گذاری را تسهیل می کند.
وی افزود: امکانات جذب سرمایه گذار در خصوصاحداث انبار و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد فراهم شود.
مدیر مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: تعداد 9 منطقهویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که سازمان متولی آن شرکت شهرکهای صنعتی استان ها است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی نیز در این بازدید گفت: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به دلیل برخورداریاز شش ماه تنفس و نزدیکی به مرکز استان شرایط بسیار خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
سیاوش وحدت افزود: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد از جمله معدود مناطق ویژه ای است که دارای زون آموزشی می باشدو دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می توانند در این منطقه مستقر شوند.
مدیر مناطق ویژه اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهایصنعتی ایران و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی از منطقه ویژه اقتصادی بجنورد،واحد صنعتی تولید شیشه سکوریت و ساختمان مرکز فناوری و کسب و کار در شهرک صنعتی بیدک بازدید کردند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو