یک انتصاب جدید در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

علی رستمی با آرا اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت برگزیده شد.

به گزارش فرینا، دبیر هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: با توجه به انتصاب آقای علی رستمی بعنوان سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و خروج آقای مهندس آدم نژاد از ترکیب اعضای هیئت مدیره، در جلسه یکصد و بیست و سوم هیئت مدیره موضوع انتخاب ریاست هیئت مدیره این شرکت مطرح گردید.
محمد طیطو افزود: به استناد ماده 17 و تبصره ذیل ماده 26 اساسنامه شرکت، با تصمیم اعضای هیئت مدیره و به اتفاق آرا، آقای رستمی به سمت ریاست هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب شدند.

 

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو