7/ صنایع فرهنگی و خلاق، محوری نوین در توسعه کشور

مدیر توسعه فرهنگی و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، صنایع فرهنگی و خلاق را صنعتی درآمدزا و محوری نوین برای توسعه کشور دانست.

به گزارش خبرنگار فرینا از جزیره قشم، سید سجاد نوری در کارگروه فرهنگی و صنایع خلاق در هفدهمین نشست مشترک معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور گفت: هدف از تمرکز و توسعه صنایع فرهنگی و خلاق، تغییر نگاه جامعه از بعد هزینه ای به این صنعت به نگاهی درآمدزا و عامل تولید سرمایه در جهت بهبود شرایط اقتصادی مناطق است.

نوری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی ایران افزود: برای کسب موفقیت در تبیین اهمیت این موضوع، زیست بوم صنایع خلاق باید بر اساس پتانسیل های هر منطقه طراحی و به ایجاد زنجیره ارزش منجر شود.

وی گفت: تحلیل وضع موجود، کشف استعدادهای منطقه و هدف گذاری که شامل تربیت سرمایه انسانی، راه اندازی پیشران های صنایع خلاق و نهایتا جذب و هدایت سرمایه در این حوزه باشد، عوامل اصلی دستیابی به اهداف حاصل از توسعه صنایع فرهنگی و خلاق می باشد.

مدیر توسعه فرهنگی و  صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: معرفی درست اهداف توسعه صنایع فرهنگی و خلاق، مشارکت مردمی با سرمایه گذاری اندک و گستردگی بالا را به همراه داشته و به درآمد زایی برای جوامع محلی می انجامد.

نوری با اشاره به فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور گفت: مناطق آزاد با هدف الگوسازی برای سایر مناطق کشور به وجود آمده اند و اگر این مناطق بتوانند به صورت پایلوت تعریف درستی از این پروژه ارائه دهند، می توان امیدوار بود، راه توسعه صنایع خلاق برای درآمدزایی در سراسر کشور  هموار شود.

وی افزود: صنایع دستی، موسیقی و هنر تولید محتوا بخش های مختلف این صنعت را تشکیل می دهند که هر کدام به صورت تخصصی می توانند باعث دستیابی به اقتصاد پایدار در منطقه و جذب گردشگر شوند.

وی از موسیقی فولکور جنوب کشور و هنر نقش حنای قشم به عنوان صنایع خلاق این جزیره یاد کرد و افزود: کشف استعدادهای هر منطقه بر اساس زیست بوم آن، انتخاب یک موضع محوری و تلاش در جهت تقویت آن که مورد اجماع جوامع محلی و مسئولین نیز باشد، محور پایه ای این پروژه است.

مدیر توسعه فرهنگی و  صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: با جلب توجه جامعه محلی به قابلیت های درآمدزایی صنایع خلاق، آموزش مدیران و مردم و اشتراک گذاری تجربیات مناطق آزاد هفتگانه با یکدیگر، امید است به تحقق اهداف به کارگیری این صنعت که ریشه در تاریخ و سنت ها دارد، دست یابیم.

گفتنی است،  هفدهمین نشست معاونین و مدیران دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد سراسر کشور به میزبانی منطقه آزاد قشم از امروز ۱۳ آذر ماه به مدت سه روز با هدف بررسی موضوعات گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت و ورزش، فرهنگی و هنری، صنایع دستی و آموزش در سالن مرکز بین المللی رشد قشم در حال برگزاری است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو