9/ تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی با طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با پرورش نیروی متخصص، سرمایه انسانی را به سرمایه اجتماعی تبدیل می کند.

به گزارش خبرنگار فرینا از جزیره قشم، هانی صباغان در کارگروه سلامت، ورزش و آموزش در هفدهمین نشست مشترک معاونین و مدیران دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد سراسر کشور افزود: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با هدف توانمندسازی نیروی کار و نیروی ماهر برای براساس ظرفیت های هر منطقه و رسیدن به اهداف راهبردی مناطق طراحی شده است.

صباغان از ارائه این طرح به شورای عالی مناطق آزاد خبر داد و گفت:  سه حوزه آموزش عمومی، عالی و آموزش و پرورش در کشور دنبال می شود که ما در طرح نظام جامع، قصد داریم بخش حرفه ای از حوزه آموزش عمومی را ارتقا دهیم.

وی افزود: این نظام آموزشی، موسسات آموزشی غیرآکادمیک را با توجه رویکرد توسعه ای هر منطقه، بازآرایی و مهارت آموزی می کند تا با پرورش نیروی ماهر مرتبط، به توسعه مناطق کمک کنند.

به گفته مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، سازمان های مناطق آزاد به عنوان سیاست گذار، با ارائه این نظام مدون به موسسات فعال مستقر در این مناطق، به پویاتر شدن موسسات کمک کرده و باعث تمرکز فعالیت آموزشگاه ها بر اهداف منطقه ای و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز در منطقه می شوند.

الویت رویدادهای ورزشی  بر اساس جغرافیای محلی

صباغان همچنین با اشاره به رویدادهای ورزشی برگزار شده در مناطق آزاد عنوان کرد: توسعه گردشگری سلامت و ورزشی بخش دیگری از عملکرد این مدیریت است که سعی شده با توجه به جغرافیای هر منطقه برای آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: برای توسعه گردشگری ورزشی، در گام نخست، رویدادهای منطقه ای و ملی برگزار شده و با جذب گردشگر از کشورهای همسایه، می توانیم در گام بعدی به برگزاری تورنمت هایی در سطح بین الملل اقدام کنیم.

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: الویت رویدادهای ورزشی بر اساس جغرافیای محلی هر منطقه تعریف شده است و هر منطقه در یک رشته خاص به صورت تخصصی فعال شده و در سایر ورزش های مرتبط نیز فعالیت خواهد داشت.

به گفته وی، جزیره قشم در زمینه ورزش های دریایی و هوایی از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است.

گفتنی است، هفدهمین نشست معاونین و مدیران دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد سراسر کشور به میزبانی منطقه آزاد قشم از امروز ۱۳ آذر ماه به مدت سه روز با هدف بررسی موضوعات گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت و ورزش، فرهنگی و هنری، صنایع دستی و آموزش در سالن مرکز بین المللی رشد قشم در حال برگزاری است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو