یک گام دیگر برای توسعه اقتصادی؛

استقبال سرمایه گذاران برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از حضور سرمایه گذاران بزرگ کشوری در حوزه کشتی سازی، حمل و نقل و ترانزیت به این استان و منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.

به گزارش فرینا، مرتضی صفدری زاده با اعلام این خبر افزود: جلسه ای با ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ پس از سفر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫیرود داشتیم که این کارگروه اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و این جلسه نتایج خوبی داشت.
صفدری زاده گفت: بر اساس پیشنهاد کارگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار شد همکاری بین این کارگروه و منطقه ویژه در قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در مرز ماهیرود صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این پیشنهاد تصمیم گرفته شد ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ جمهوری اسلامی، ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻤﻞ و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻫیرود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، این همکاری را سبب تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان دانست.
صفدری زاده افزود: منطقه ویژه اقتصادی استان تنها منطقه ای است که دارای یک قطعه منفصله است و درب منطقه ویژه اقتصادی با دارا بودن 8 ردیف ورودی و خروجی علاوه بر تسهیل در صادرات و واردات کالا به انجام فعالیت های صادراتی نیز سرعت می بخشد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو