تشکیل گشت های بازرسی و نظارت براشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در منطقه آزاد ماکو

مدیرکار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: گشت های بازرسی ونظارت براشتغال غیرمجاز اتباع خارجی باهماهنگی واحدکاروخدمات اشتغال ، حراست سازمان منطقه آزادماکو، نیروی انتظامی واداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان ماکو درسطح منطقه آزادماکوتشکیل می شود.

به گزارش فرینا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد غریوی در جلسه هماهنگی بین ادارات ذیربط درحوزه بازرسی و نظارت براشتغال غیرمجاز اتباع خارجی افزود: بر اساس تبصره 3 ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 مناطق آزاد،مقررشد که بازرسی، نظارت مجازات کارفرمایانی که اتباع خارجی رابصورت غیرمجاز در واحدهای خود مشغول به کار می کنند برابرمقررات جاری در سرزمین اصلی انجام شود. 

غریوی با تاکید براینکه کارفرمایان واحدهای منطقه باید به منظور بکارگماری اتباع خارجی به دفتر اموراتباع واحدکار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزادماکو مراجعه کنند اظهارداشت:  دریافت پروانه اشتغال ضروری است و چنانچه کارفرمایان مربوطه اتباع خارجی رابه صورت غیرمجاز در واحدهای خود مشغول بکارکنند بامجازات قانونی روبروخواهندشد،

وی هدف ازتشکیل گشت های بازرسی ونظارت براشتغال غیرمجاز اتباع خارجی را، منظور کنترل وضعیت اشتغال و بیکاری در منطقه دانست و اعمال نظارت های قانونی درخصوص اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی را در راستای اجرای ماده41مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد اعلام کرد.

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو