جستجو به دنبال کلید واژه « جعفر آهنگران» - تعداد یافته ها 2 مورد

مناطق آزاد هیچگاه محلی برای قاچاق کالا نبوده است

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد با تاکید بر اینکه این مناطق هیچگاه محلی برای بروز و ظهور قاچاق نبوده است، از این مناطق در کشور رفع اتهام کرد.

بازدید مدیر هماهنگی مناطق ویژه دبیرخانه شوراعالی مناطق آزاد از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کرد.

آخرین اخبار آرشیو