شنبه 4 اسفند 1397
جستجو به دنبال کلید واژه «کارگروه تخصصی شورایعالی» - تعداد یافته ها 4 مورد

طرح جامع منطقه ویژه شیراز در کارگروه تخصصی شورای عالی بررسی شد

در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی «طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز بررسی شد.

مجوز محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی یزد امضا شد

مجوز محدوده منفصله منطقه ویژه اقتصادی یزد بعد از بازدید اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از این منطقه و شرکت در جلسه ای با حضور استاندار ، امضا شد.

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد

کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی با کلیات درخواست منطقه ویژه اقتصادی زندیه موافقت کردند.

موافقت کارگروه تخصصی شورای عالی با طرح جامع منطقه ویژه صنایع انرژی‏ بر پارسیان

کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ‏بر پارسیان موافقت کردند.

آخرین اخبار آرشیو