راه اندازی سامانه محیط زیستی در منطقه ويژه بندر ماهشهر

سامانه ارتقای عملکرد محیط زیستی در صنایع مستقر در سواحل در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر راه اندازی شد.
به گزارش فرينا، مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ارتقای عملکرد زیست محیطی صنایع مستقر در سواحل، همکاری فرابخشی ایجاد کرده است.

ضیاء الدین الماسی افزود: صنایع مستقر در سواحل هم اکنون به عنوان یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده دریاهای کشور محسوب می شوند.

الماسی گفت: سامانه ارتقای عملکرد محیط زیستی در صنایع مستقر در سواحل در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر به عنوان پایلوت راه اندازی شد.

وی افزود: شرکت ملی پتروشیمی، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان خوزستان، شرکت های صادرکننده گواهی نامه های محیط زیستی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر و پتروشیمی های فعال در سواحل همکاری لازم را خو اهند داشت.

مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) گفت: در این پروژه تمام دست اندارکان تلاش می کنند کیفیت محیط زیست خور موسی در بندر ماهشهر را به وضعیت مناسبی برگردانند.

الماسی افزود: در درگاه اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست گذر واژه و نام کاربری ویژه برای دست اندراکاران مربوط به این پروژه ایجاد شده است تا بتوانیم از طریق پوvتال اینترنتی سازمان محیط زیست ارتباط مستمری را فراهم کنیم.

وي ادامه داد: در این پروژه، متغیرهای کیفیت آب محیط زیست خوریات تحث تاثیر پتروشیمی به عنوان هدف برگزیده شده اند.

مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با برنامه های تدوین شده از سوی محیط زیست و شرکت های صنایع پتروشیمی قصد داریم طی این پروژه به این شاخص ها دست یابیم.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کیفیت خوریات خلیج فارس در استان خوزستان تحت تاثیر صنایع پتروشیمی فعال در سواحل این استان هستند.

الماسی گفت: هم اکنون کیفیت آب خوریات استان خوزستان به دلیل ورود آلاینده های ناشی از پتروشیمی ها، به شدت کاهش یافته است.

وي افزود: هفته گذشته جلسه نهایی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اجرای این طرح در بندر ماهشهر برگزار و طی آن اهداف در نظر گرفته شده نهایی شد.

مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه های اجرایی دستیابی در قالب برنامه های اهداف عملکرد زیست محیطی تدوین خواهد شد.

الماسي افزود: این شاخص ها به عنوان یکی از معیارهای صدور گواهینامه محیط زیستی برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفته خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اداره محیط زیست استان خوزستان در توافق با واحدهای پتروشیمی برای تدوین برنامه آماده شده و بر پیشرفت این پروژه ها به طور کامل نظارت خواهد داشت.

وي افزود: پس از بندر ماهشهر، سامانه ارتقای عملکرد محیط زیستی صنایع مستقر در سواحل در سایر بنادر جنوبی کشور نیز اجرایی خواهد شد.

الماسي گفت: اجرای این پروژه نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ورود آلودگی های شیمیایی به آب های جنوبی کشور خواهد داشت.

مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در صورت همکای تنگاتنگ صنایع فعال در سواحل می توانیم در کاهش آلودگی های دریایی بسیار موثر عمل کنیم.
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو