همه مجتمع‎های پتروشیمی کشور در مدار تولید هستند

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: گاز مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی با همکاری شرکت ملی گاز ایران در حال تامین است و همه پتروشیمی‌ها در مدار تولید قرار دارند.
به گزارش فرينا، علی محمد بساق زاده با اشاره به قطع گاز ارسالی ترکمنستان به ایران افزود: با همکاری شرکت ملی گاز ایران تاکنون گاز هیچکدام از مجتمع‌های پتروشیمی قطع نشده اما در برخی از مجتمع‌ها تولید با حداقل ظرفیت در حال انجام است؛ امید است، با تدابیر اتخاد شده و نیز صرفه جویی مردم روند تولید پایدار ادامه داشته باشد.

بساق زاده گفت: هرگونه قطع احتمالی گاز مجتمع‌های پتروشیمی از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام خواهد شد و انتظار داریم با همکاری تمام هموطنان عزیز، صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها نیز بتوانند تولید خود را ادامه دهند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که تامین گاز بخش خانگی در فصل سرما در اولویت قرار دارد، افزود: با تدبیر وزارت نفت، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با وجود افزایش مصرف گاز خانگی، تامین می شود و همه شرکت‌ها در حال تولید هستند.

به گزارش شانا، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه ای رسمی، ضمن اعلام اینکه جریان گاز وارداتی از ترکمنستان به دلیل کارشکنی این کشور قطع شده است، با درخواست از عموم مشترکان شبکه گاز مصرفی برای رعایت اصول مصرف بهینه، از تمهیدات لازم برای تامین گاز استانهای شمالی خبر داد.امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو