ایجاد بیش از 6 هزار شغل در جزیره کیش در دولت تدبیر و امید

عملکرد چهار ساله تیم مدیریتی دولت تدبیر و امید بیش از 6 هزار شغل (مستقیم) در منطقه آزاد کیش ایجاد کرده است.

به گزارش فرینا، بر اساس آمار گیریهای انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش در سال 92 با اقدامات انجام شده 939 شغل، در سال 93 تعداد 1950 شغل، در سال 94 تعداد 1690 شغل و در سال 95 تعداد 1710 شغل به صورت مستقیم در جزیره کیش ایجاد شده است که در مجموع 6007 فرصت شغلی در دوره کاری مدیران دولت تدبیر و امید در جزیره کیش برای اشتغال جوانان و شهروندان این منطقه فراهم شده است.
روند رو به رشد این آمارها در سالهای ٩٢ تا ٩٥ مبین این امر است که در این سالها فعالیتهای تولیدی در دو بخش کالا و خدمات در این منطقه آزاد سیر صعودی داشته است چرا که مشاغل ایجاد شده ماحصل افزایش فعالیت های اقتصادی است.
همچنین بیان آمارهای مشاغل ایجاد شده از نظر ترکیب موضوعی باز گو کننده این نکته است که جزیره کیش بر اساس ماموریت محوله خود موفق شده توسعه گردشگری را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
اینکه در بخش های تفریحی و گردشگری به صورت مستقیم 2279 و غیر مستقیم 9850 شغل ایجاد شده نشان می دهد با وجود اینکه سرمایه گذاری در بخشهای گردشگری بدلیل طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه کمتر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار میگیرد اما به واسطه سیاستهای حمایتی اجرا شده و تسهیلات قانونی اعطا شده انگیزه سرمایه گذاری در موضوعات گردشگری در کیش افزایش یافته و در پی آن بیشترین میزان اشتغالزایی را برای این منطقه آزاد در این حوزه به همراه داشته است.
در بخش خدماتی 1318 شغل مستقیم و 5244 شغل غیر مستقیم ایجاد شده است. آنچه مسلم است اینکه افزایش اشتغالزایی در بخشهای خدماتی گویای رشد این حوزه است و زمانی فعالیتهای خدماتی در یک منطقه افزایش می یابد که تردد در آن منطقه زیاد شود. به بیان راحت تر افزایش آمارهای گردشگری باعث شده میزان فعالیتهای خدماتی در جزیره کیش افزایش یابد و در نتیجه نیاز بیشتری برای بکارگیری افراد در مشاغل خدماتی احساس شود.
در بخش عمرانی و سرمایه گذاری با رشد ساخت و ساز در حوزه های زیر بنایی و احداث پروژه های جدید با موضوعات مختلف که اغلب گردشگری و خدماتی هستند 1013 شغل مستقیم و 4320 شغل غیر مستقیم بوجود آمده است. احداث ٣٨ هتل جدید، توسعه زیر ساخت هایی مانند آب، برق، فاضلاب، احداث پروژه های بندری و فرودگاهی، مراکز تجاری جدید و بسیاری پروژه های دیگر از جمله فعالیتهای عمرانی و سرمایه گذاری جزیره کیش هستند که باعث بکارگیری افراد با تخصصهای مختلف شده است.
در کنار این بخش ها، نگاه مدیران مناطق آزاد به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری برای افزایش تولید و صادرات در مناطق آزاد، رشد صنایع غیر آلاینده را در این منطقه آزاد باعث شده است.
حمایت از سرمایه گذاران صنعتی برای افزایش تولید و اشتغال یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی ها در منطقه آزاد کیش بوده است. حال آمارهای اشتغالزایی در این حوزه که 983 شغل مستقیم و 4116 شغل غیرمستقیم را ایجاد کرده به خوبی نشان می دهد صنایع به عنوان مهمترین رکن تولید و رونق اقتصادی به مدد حمایت وتوجه ویژه مسئولان به خوبی در جزیره کیش در حال رشد است.
در سایر حوزه ها نیز 414 شغل مستقیم و 800 شغل غیر مستقیم برای جوانان این مرز و بوم در جزیره کیش ایجاد شده است.
ایجاد فرصت های شغلی نتیجه توسعه فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، گردشگری و..... است بدین معنا که برای بوجود آمدن یک شغل مستقیم باید زمینه کاری توسط دولت یا بخش خصوصی ایجاد شود و مهیا شدن این زمینه ها منوط به شرایط اقتصادی، عملکرد درست مدیریتی و تصمیمات صحیح مسئولین منطقه است.
از سویی دیگر اینکه مشاغل ایجاد شده شغلهای سازنده و پایدار باشند و در زمره مشاغل کاذب یا واسطه ای نباشند هم موضوع مهم دیگری و بیانگر این امر است که در ایجاد شغل پایدار وجود زمینه درست کاری یک ضرورت است.
در جزیره کیش به واسطه سیاستهای صحیح اجرایی در رونق اقتصادی طی چهار سال گذشته رویکرد این منطقه آزاد از دلالی و ساخت و ساز مسکن به سمت توسعه گردشگری و افزایش فعالیت بخش خصوصی تغییر کرد. در این ایام به واسطه رشد فضاهای تفریحی و گردشگری کیش، گسترش صنایع، افزایش فعالیتهای عمرانی در زمینه توسعه زیر ساخت ها و احداث فضاهای خدماتی که در پی ترغیب سرمایه گذاران به فعالیت در جزیره کیش بدست آمده شاهد افزایش اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این جزیره مرجانی بوده ایم که یکی از مهمترین برنامه های اجرا شده در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
فرصت های شغلی بوجود آمده به خوبی نشان می دهد سازمان منطقه آزاد کیش موفق شده است جهت حرکت این منطقه آزاد را در مسیر صحیح اهداف معین شده برای کیش، که توسعه گردشگری و تجارت است قرار دهد.
گفتنی است با توجه به اینکه گردشگری و تجارت دو ماموریت و مهمترین محور فعالیت های جزیره کیش هستند بیشترین آمار شغل های ایجاد شده نیز در حوزه های مرتبط به این دو موضوع است. البته نکته جالب توجه رشد صنایع های تک و غیر آلاینده در این جزیره مرجانی است که باعث شده یکی از بسترهای اشتغال زایی در جزیره کیش این صنایع باشند.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو