تایید صورت های مالی سال 95 سازمان منطقه آزاد ارس در کارگروه تخصصی

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارس) امروز در تهران برگزار شد.

به گزارش فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد ارس) با حضور علیرضا موحدی معاون توسعه مدیریت، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محسن عرب باغی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد. 
در این نشست صورت هاي مالي سال مالی منتهی به 30 اسفند ٩٥ سازمان منطقه آزاد ارس مورد بررسی و تاييد قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو