استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی شاغل در شهرداری های اروند

رفع بیکاری و استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی شاغل در شهرداری های منطقه آزاد اروند در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش فرینا، احمد رستمی، عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، توسعه زیرساخت های عمرانی را از عوامل مهم  در  فرآیندهای تولید اشتغال در این حوزه عنوان کرد.
وی توسعه فضای عمران شهری و طراحی زیرساخت های مولد اشتغال در این بخش را مهم ترین هدف و استراتژی اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند دانست و گفت: توجه به این بخش از حوزه فعالیت عمرانی باعث رونق در فضای فعالیت های عمرانی و توسعه زیرساخت های شهری می شود.
وی گفت: افزایش اعتبارات به میزان  سه برابر در بخش پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های توسط سازمان منطقه آزاد اروند به شهرداری ها، از جمله عواملی است که می تواند فرآیند اشتغال و مولدهای آن را در منطقه در بخش شهرداری ساماندهی کند و مشکل تامین مالی منابع انسانی و هزینه های مربوطه را به عنوان دغدغه اصلی شهرداری ها رفع خواهد کرد.
رستمی گفت: مهم ترین عامل توسعه، توجه به بافت های اشتغال و عوامل و فرآیندهای مولد آن است و در صورت آسیب وارد شدن به آن، فرآیند توسعه از مسیر خود منحرف خواهد شد و عملیات آن به کندی پیش خواهد رفت. در این راستا، سازمان منطقه آزاد اروند در فرآیند استقرار گمرکات در 6 دروازه های خروجی منطقه، تفاهم نامه ای را با زیرمجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه تامین نیروی انسانی  امضا نمود که طی آن نیروی انسانی مورد نیاز در بخش خدمات پروژه های در حال ساخت استقرار گمرکات در مبادی خروجی منطقه، از بخش بومی به ویژه نیروهایی که دارای سابقه طولانی اشتغال در شهرداری ها بوده اند، تامین شود و در همین زمینه لیستی از این نیروها توسط این سازمان تهیه و در اختیار آن دستگاه اجرایی قرار داده شد و امیدواریم در این خصوص همکاری ها و تعاملات فی مابینی صورت بگیرد.
وی گفت: این اقدام در واقع کمک به شهرداری های منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند محسوب می شود تا آنها دغدغه تامین هزینه های نیروهای انسانی خود را نداشته باشند و به اجرای فرآیند های تولید اشتغال در حوزه عمران شهری و اصلاح زیرساختها بپردازند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه تامین نیاز مالی قشر آسیب پذیر جامعه در قالب اشتغال از مهم ترین دغدغه های بسیاری از نهادهای فعال در منطقه است، شایسته است این امر به دستگاه های اجرایی وابسته و متخصص واگذار شود و از اعمال سلیقه های شخصی خودداری نماییم.  
رستمی خاطر نشان کرد: آنچه را که از شهرداری های منطقه آزاد اروند انتظار داریم این است که توجه به توسعه زیرساخت های عمران شهری را در اولویت فعالیت خود قرار دهند و این سازمان برای همکاری های گسترده و حمایت های مالی، آمادگی خود را اعلام کرده است. ما آنها را برای توافقات فی مابینی در این زمینه دعوت می کنیم و لازم است در این خصوص مراجعاتی را به منظور تامین مالی پروژه های مورد نیاز خود در قالب امضای  تفاهم نامه  و توافقات فق مابینی به این سازمان داشته باشند.
عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطر نشان کرد: اشتغال نیروی انسانی در تمام ابعاد آن عامل مهمی برای به رونق افتادن اقتصاد در یک منطقه دارد و بر این اساس است، این سازمان و در رأس آن مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، توجه به قشر آسیب پذیر جامعه را از مهم ترین اولویت های خود در توسعه نیروی انسانی و فرهنگی و اجتماعی قرار داده است و طراحی فرآیندهای مولد اشتغال در بخش های عمرانی و توسعه زیرساختی نیز در همین چارچوب خواهد بود.

برچسب ها : منطقه آزاد اروند
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو