بازدید نعمت زاده از روند ساخت اسکله های بندر پارسیان

وزیر صنعت، معدن و تجارت از روند احداث اسکله های بندر پارسیان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان بازدید کرد.

به گزارش فرینا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز سه شنبه در جریان سفر یک روزه خود به عسلویه، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان حاضر شد و از روند احداث اسکله های بندر پارسیان بازدید به عمل آورد.
شایان ذکر است که با مشخص شدن برنده مناقصه بندر پارسیان، عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد که با پیش بینی های انجام شده، با ساخت 4 پست اسکله شروع و در نهایت به 19 اسکله افزایش می یابد.
ظرفیت این بندر در فاز راه اندازی 9 میلیون تن است که با اجرای فاز اول ظرفیت آن تا 13 میلیون تن افزایش می بابد و با اجرای فاز دوم به 28 میلیون تن خواهد رسید.
بندر پارسیان در فاز راه اندازی دارای چهار پست اسکله شامل یک پست اسکله فله خشک، دو پست اسکله کالای عمومی و یک پست اسکله کالای عمومی_کانتینری است که با اجرای فاز اول تعداد پست اسکله آن به شش پست خواهد رسید و با اجرای فاز دوم این پروژه، تعداد پست های اسکله آن افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در محدوده ای افزون بر 10هزارهکتار در شهرستان پارسیان هرمزگان واقع شده و تحت نظارت و مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اداره می شود.


 

امتیاز به خبر :