تایید صورت های مالی سال 95 سازمان منطقه آزاد کیش در کارگروه تخصصی

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد کیش) امروز در تهران برگزار شد.

به گزارش فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد کیش) با حضور علیرضا موحدی معاون توسعه مدیریت، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد. 
در این نشست صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ٩٥ سازمان منطقه آزاد کیش مورد بررسی و تاييد قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو