75 درصد درآمدهای مناطق آزاد صرف امور عمرانی می شود

حجت الاسلام زم معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است: حكايت مناطق آزاد، حكايت نانوايي هاي آزادپز است.

به گزارش فرینا، وی که دیروز (یکشنبه) در نشست نمایندگان امور کار و اشتغال مناطق ویژه اقتصادی حضور یافته بود در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده است، نوشت: 

در شگفتم كه چرا برخي از افراد با توسعه مناطق آزاد سر ستيز دارند! در حالي كه همه اينها نانشان را به خاطر كيفيت و تنوع بالا از نانوايي هاي «آزادپز» تهيه مي كنند.
تا چند سال پيش كه نانوايي هاي سنتي به دليل حمايت يارانه اي و دخالت هاي دولتي به خاطر توليد نان بي كيفيتشان رو به تعطيلي رفته و دولت نهم توسعه نان هاي فانتزي و ماشيني را جايگزين نان سنتي دانسته بود! انديشه اي در اتحاديه هاي نانوايان شكل گرفت كه اگر دولت در امور نانوايان دخالت نكند و يارانه دولتي خود به آنها را قطع كند. نان سنتي مي تواند به كيفيت و مرغوبيت گذشته خود دست بيابد و اينك با كنار كشيدن دخالت هاي دولتي بيش از چند هزار منطقه آزاد (نانوايي) در تهران و شهرستان ها راه اندازي و علاوه بر ارتقاي دانش، كيفيت و توسعه اشتغال نيروي انساني به توليد انواع مختلف نان با قيمت هاي متفاوت مبادرت مي نمايند.
در سنگكي ها از يك آرد و خمير واحد، چندين نوع نان (كوچك، بزرگ، يك رو و دو رو كنجد، يك رو سبزي، يك رو كنجد، يك رو سبوس و...) با قيمت هاي متفاوت و مورد رضايت مشتري عرضه مي گردد.
در برابر اينان، نانواني هایي دولتي هم به كار خود مشغولند! حكايت قانون و مقررات مناطق آزاد با قوانين اصلي و دائمي كشوري، حكايت اين دو نانوايي بي مزيت و با مزيت است. 
اشكالات و نواقص مناطق آزاد را با نظارت برطرف كنيم و بگذاريم مناطق آزاد به بهبود كيفيت و توسعه كمي خود دست بيابند. وقتي در اين ساليان از مجموع بودجه دولت بيش از ٩٠ درصد آن صرف هزينه جاري و فقط ١٠ درصد آن صرف هزينه هاي عمراني مي شود و در مناطق آزاد فقط ٢٥ درصد درآمدهاي اين مناطق صرف امور جاري و ٧٥ درصد آن صرف امور عمراني مي شود. 
چرا همين يك دليل سبب ترجيح حمايت و توسعه مناطق آزاد نمي شود؟ مناطق آزاد با تفاوتي كه در بخشودگي ماليات، بخشي از عوارض گمركي و قوانين كار و تأمين اجتماعي نسبت به سرزمين اصلي دارند، هم از بودجه دولتي استفاده نمي كنند و هم گرفتار مقررات دست و پاگير دولتي نيستند، از اين روست كه تفاوت هايشان اينچنين بارز مي گردد!

امتیاز به خبر :