برگزاری سینمار تخصصی گردشگری در منطقه آزاد ارس

سمینار تخصصی برنامه ریزی سیستماتیک گردشگری در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش فرینا، سمینار تخصصی برنامه ریزی سیستماتیک گردشگری ارس با محوریت طراحی خدمات توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.
نگاه جامع مدیریتی و مبانی طراحی خدمات، آشنایی با فاکتورهای اصلی صنعت گردشگری، تحلیل صنعت گردشگری از نگاه طراحی خدمات و ارائه روشی سیستماتیک برای گردشگری منطقه آزاد ارس با رویکرد طراحی خدمات، از جمله موضوعاتی بودند که در این سمینار مورد بررسی قرار گرفت.
در این سمینار که با حضور اعضای ستاد دائمی خدمات سفر منطقه آزاد ارس برگزار شد، مدیران هتل ها، رستوران ها و کاشانه مهمان های این منطقه نیز حضور داشتند. این سمینار به همت سازمان منطقه آزاد ارس و با هدف اصلی ارتقای صنعت گردشگری برگزار شد.

امتیاز به خبر :