انتخاب وزرای کارآمد پاسخ به انتظارات مردم

به زودی با معرفی وزاری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی کار دولت شروع می شود از جمله نیروهای عظیمی که پشت سر این دولت است سرمایه اجتماعی در اختیار دولت را می توان نام برد که هم مسئولیت دولت و هم انتظارات مردم را دو چندان می کند.

    انتظار مردم و فعالان اقتصادی کشور آن است که با توجه به کاستی ها و مشکلات موجود تیم اقتصادی دولت دوازدهم بتواند با سرعت و دقت اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت نماید .
     در سالهای گذشته اگر به کارنامه اقتصادی دولت نگاه کنیم انصاف آن است که کارهای بزرگی انجام شده مثل کنترل تورم ، ثبات اقتصادی ، اعمال سیاستهای درست مبتنی بر اهداف برنامه توسعه ، احترام به نظرات صاحب نظران و کارشناسان در تصمیم گیریها ـ البته در این دوره کاستی هایی هم به چشم می خورد که از مهم ترین آنها می توان به رفتار غیر شجاعانه برای از بین بردن اشکالات ساختار اقتصادی کشور اشاره نمود .
     اگر رئیس جمهور محترم در انتخاب وزرا ویژه گی هایی مانند شایسته سالاری، جوان گرایی، اقتدار، تخصص همراه با تعهد، همراه بودن با دولت و سرمایه اجتماعی دولت که مردم هستند، دلسوزی برای نظام و کشور و... را در نظر داشته باشند قطعا ً کابینه ای کارآمد و توانا را به مجلس معرفی خواهند کرد که بتوانند انتظارات مردم را برآورند. انتظارات مردم از دولت دوازدهم را می توان به شرح زیر اشاره بشمرد:
  - اصلاح نظام بانکی
- تداوم ثبات اقتصادی
 - اصلاح نرخ ارز
- جذب سرمایه های داخلی و خارجی
- اصلاح قیمت حامل های انرژی
- همراهی با سرمایه گذاران و کارآفرینان
 - جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست
- ایجاد اشتغال مولد 
 - آرامش سیاسی
- حمایت جدی از تولیدات داخلی 
 
دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در اختیار دارد و اتکای هر چه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی می تواند اقتصاد ایران را از بن بست رکود و توسعه نیافتگی خارج نماید و این نه تنها خواسته مردم بلکه یک نیاز ملی است بنابراین بهتر است امروز هم، خردمندانه انتخاب و مقتدرانه عمل کند .
 
** سید مهدی طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

 
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو