ضرورت توسعه فعالیت های ورزشی در مناطق آزاد با ایجاد پایگاه های مردم نهاد

معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر ضرورت توسعه فعالیت های ورزشی در مناطق آزاد با ایجاد پایگاه های مردم نهاد تاکید کرد.

به گزارش فرینا، حجت الاسلام محمدعلی زم در دهمین نشست شورای راهبردی ورزش مناطق آزاد کشور که در تهران برگزار شد گفت: حوزه معاونت فرهنگی تا پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد کشور معنا و مفهوم خاصی نداشت اما در حال حاضر به یک تکلیف قانونی برای مناطق آزاد تبدیل شده است.
او ادامه داد: با وجودی که کمتر از شش ماه از تصویب منشور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور نمی گذرد بسیاری از نوسانات، مشکلات و نیازهای اجتماعی که مناطق با آن درگیر بودند با اجرای دستورالعمل ها و برنامه ها به نتایج خوبی رسیده است اما باید در نظر داشت ارتقاء در کیفیت و سرعت را بهبود ببخشیم.
زم ادامه داد: در حوزه فعالیت های ورزشی در مناطق آزاد کشور چهار نقطه هدفگذاری شده است: اول: سلامت شهروندان و بومیان مناطق آزاد؛ دوم: ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان شهروندان و بومیان؛ سوم: توسعه ارتباطات و گسترش روابط اجتماعی و منطقی کردن رفتار مردم با یکدیگر؛ چهارم: اقتصادی کردن مقوله ورزش در مناطق آزاد.
معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه برای «اقتصادی کردن ورزش» در درجه نخست «اقتصادی دیدن ورزش» است گفت: هر منطقه آزاد باید تلاش کند روابط اجتماعی با حوزه های دیگر در منطقه را بهبود بخشیده و برای گسترش افق ها تلاش نمایند.
زم هم چنین بر لزوم فعالیت های پایگاه های مردم نهاد در حوزه ورزش در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: راهکارهای تشویق مردم به حضور در فعالیت های ورزشی می بایست توسط سازمان های مناطق آزاد برنامه ریزی و اجرا شود در این میان مردم نیز با شکل گیری NGO های ورزشی به توسعه ورزش در این مناطق کمک کنند.
بیژن شیری دبير شوراي راهبردي ورزش نیز در این نشست گفت: منشور راهبري امور فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بعد از قوانين و مقررات مناطق آزاد جزو اولين قوانین مصوب در هيات دولت درباره مناطق آزاد است.
وی افزود: از مزيت هاي اين منشور، تشكيل معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري و تعريف جايگاه مشخص اين معاونت در ساختار سازماني مناطق آزاد كشور است. همچنين تدوين و اجراي منطقي برنامه هاي ورزشي در مناطق آزاد كشور و قابليت رسيدگي به آنها از دیگر مزیت های این منشور است.
شیری هم چنین در این نشست بر لزوم ايجاد زمينه هاي مناسب براي حضور نخبگان ورزشي و خلاق در كنار نخبگان هنري در مناطق آزاد كشور تاکید کرد.
دهمین شورای راهبردی ورزش سازمان های مناطق آزاد کشور در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
در این نشست که با حضور حجت الاسلام محمدعلی زم معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و بیژن شیری دبیر شورای راهبری ورزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور و مدیران ورزش سازمان های مناطق آزاد برگزار شد؛ جایگاه ورزش در منشور راهبری امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
هم چنین برنامه ها و نحوه برنامه ریزی ورزش مناطق آزاد در چارچوب منشور راهبری، نحوه ارزشیابی فعالیت های ورزشی مناطق آزاد مطابق وظایف محوله در منشور و رده بندی مناطق، بررسی گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای ماده 27 قانون مناطق آزاد در ورزش، بررسی نحوه اجرای تقویم ورزشی مشترک سال 96 ، بررسی منابع درآمدی در رویدادهای ورزشی، برنامه ریزی راهبردی در ورزش مناطق آزاد با چشم انداز کوتاه و میان مدت، ورزش حرفه ای، بخش خصوصی و دهکده های المپیک در مناطق آزاد از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو