تایید صورت های مالی سال 95 سازمان منطقه آزاد قشم در کارگروه تخصصی

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد قشم) امروز در تهران برگزار شد.

به گزارش فرینا، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد قشم) با حضور علیرضا موحدی معاون توسعه مدیریت، شعبان شاهکوهی مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد.

در این نشست صورت های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ٩٥ سازمان منطقه آزاد قشم مورد بررسی و تاييد قرار گرفت.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو