برگزاری نشست هم اندیشی «ارتباطات موثر بین تیم مدیریت بحران» منطقه ویژه پتروشیمی

نشست هم اندیشی در خصوص ارتباطات موثر بین تیم مدیربت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد.

به گزارش فرینا، در این در این نشست که با حضور اعضای کمیته بحران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و اعضای کمیته بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد، تعریض جاده های دسترسی مجاور شرکت های پتروشیمی، کنترل ترافیک،  تقویت ارتباطات و کنترل فضای مجازی ،اطلاع رسانی دقیق و بموقع روابط عمومی پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
مشاور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصاوی پتروشیمی در این نشست گفت: در بحران بایستی آشفتگی را بسیار مورد توجه قرار داد. باید در نظر داشت که آشفتگی چرا بوجود می آید و آشفتگی چه اثری در بحران دارد.
جدی افزود: آشفتگی باعث می گردد که فعالیت های بسیار ساده در صحنه حادثه، ناتوان کننده باشند.
مشاور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصاوی پتروشیمی، مانور های دور میزی را بستر مناسبی جهت انسجام در زمان حادثه دانست.


 

امتیاز به خبر :