بازدید مشاور مدیرعامل سازمان بنادر از بندر امیرآباد

مشاور امور بندری و دریایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از توانمندی ها و پروژه های در حال بهره برداری و سرمایه گذاری های انجام گرفته در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بازدید کرد.

به گزارش فرینا، علی خدمتگزار، مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در این بازدید با تشریح روند سرمایه گذاری های انجام گرفته، بر عزم راسخ مدیران و کارکنان این بندر در رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی سازمان بنادرودریانوردی تأکید کرد.
مشاور امور بندری و دریایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این بازدید ضمن مناسب ارزیابی کردن روند توسعه بندر امیرآباد در بخش های دریایی و بندری گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، نگاه ویژه ای به بندر امیرآباد به عنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر دارد.
علی اکبر صفایی همچنین به روند رشد تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد در ماههای اخیر در سال جاری اشاره کرد و افزود: بندرامیرآباد با تجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری که در اختیار دارد می توان روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو