امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان بنادر و کانون سردفتران

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر از امضای تفاهم نامه بین سازمان بنادر و کانون سردفتران خبر داد.

به گزارش فرینا، جلیل اسلامی گفت: این تفام نامه به منظور تسهیل و تسریع فعالیت ها در مناطق بندری و پاسخگویی به مشکلات فعالان اقتصادی و ذینفعان بندری و شرکت های حمل و نقل بین المللی (فورواردری) امضا شد.
اسلامی افزود: برای تنظیم این تفاهم نامه کمیته تخصصی متشکل از ادارات کل مناطق ویژه و سرمایه گذاری، حقوقی سازمان و نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و ذینفعان بندری پرداختتند که نتیجه آن امضای این تفام نامه و تنظیم وکالتنامه های خاص مناطق بندری برای رفع موانع حقوقی موجود و یکپارچه سازی آن شد.
وی گفت: به منظور ایجاد رویه واحد در تنظیم وکالتنامه های خاص مناطق بندری توسط دفاتر اسناد رسمی کشور، این مهم با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی و کانون سردفتران و دفتریاران تدوین و فرم الگوی وکالتنامه های مذکور نهایی و از این پس در کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور اجرایی خواهد شد.
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی افزود: با اجرای این تفاهم نامه، مشکلات فعلی مراجعان و فعالان اقتصادی به لحاظ جامع و کامل نبودن وکالتنامه های قبلی و عدم مطابقت آن با قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی مرتفع شد.

این تفاهم نامه در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی در بنادر کشور بین سازمان بنادر و دریانوردی و کانون سردفتران و دفتر یاران کشور به امضا رسید.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو