معرفی بندر بوشهر بعنوان بندر پایلوت در بحث کتب درسی

سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر را بعنوان نخستین بندر و بندر پایلوت در موضوع فرهنگ دریا و دریانوردی و فعالیت های دریایی جهت درج در کتب درسی معرفی کرد.

به گزارش فرینا، براساس تفاهم نامه  فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت آموزش و پرورش در خصوص  ورود مباحث فرهنگ دریا و دریانوردی و فعالیت های دریایی در کتب درسی، بندر بوشهر بعنوان نخستین بندر و بندر پایلوت در این مهم معرفی شد و تیم تحقیقاتی پروژه به همراه گروه کارگردانی این مجموعه در بندر بوشهر حضور پیدا کردند.

گفتنی است، معیار های انتخاب بندر بوشهر بعنوان نخستین بندر و بندر پایلوت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت آموزش و پرورش، بر اساس وجود پتانسیل بالای استان بوشهر در بحث در یا و دریانوردی و فعالیت های دریایی و همچنین عجین بودن مردم با فرهنگ دریا و دریانوردی صورت گرفته است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو