ارزیابی و برنامه ریزی سیستماتیک دانش در HSE بندرامام(ره)

معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: برای نخستین بار در حوزه HSE، ضمن برگزاری آزمون برای کلیه فعالان این حوزه در مجتمع بندری امام خمینی(ره)، نیازهای آموزشی آنان سنجیده می شود.

به گزارش فرینا، سیدعلی سیاوش افزود: طی این طرح که با بهره گیری از توان علمی یکی از دانشگاه های  مرجع کشور  صورت می گیرد، ارتقاء دانش حرفه ای کلیه نیروهای فعال در حوزه ی HSE این مجتمع بزرگ بندری مورد هدف اصلی خواهد بود و  ضمن تعیین سطح دانش آنان از طریق برگزاری آزمون، در خصوص برنامه ریزی آموزشی برای سال آتی اقدام می گردد.
سیاوش گفت: در این آزمون که برای کلیه فعالان حوزه HSE در بخش های دولتی و خصوصی  این مجتمع بزرگ بندری برگزار می شد، طی ۱۵ بخش میزان دانش و احاطه ی آنان به الزامات و استانداردهای حوزه ی بهداشت، ایمنی و محیط زیست سنجیده شده و شناسنامه آموزشی آنان بر اساس خروجی این داده ها  تدوین می گردد.
معاون اداری و مالی  اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به تخصیص بسته های آموزشی  متناسب با سطوح مربوطه و الزام به گذاراندن اثربخش دوره های تعیین شده، برگزاری هدفمند دوره های آموزشی و رفع مشکلات  دانشی در این حوزه را از اهم مزیت های آن برشمرد.
یادآور می شود مرکز HSE  بندرامام خمینی(ره) با گسترش تشکیلات HSE در شرکت های فعال عضو جامعه بندری امام خمینی(ره) و برگزاری نشست های شورای عالی HSE از جمله بنادر پیشتاز در پیاده سازی و اجرای کامل دستور العمل های و استاندارد  های این حوزه به شمار می آید.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو