امضاء تفاهم نامه تحقیقات دریایی بین سازمان منطقه آزاد قشم و مؤسسه MRF مالزیتفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد قشم ( QFAO) و موسسه تحقیقات دریایی (MRF) مالزی در زمینه تحقیقات علمی و حفاظت از لاکپشت های دریایی امضا شد.

به گزارش فرینا، این تفاهم نامه در هفت ماده و دو تبصره به امضاء حمید رضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان و علی یدقار منتخب هیات مدیره و نیکلاس پیلچر رئیس بنیاد تحقیقات دریایی مالزی رسید.
فعالیت های همکاری تحت این تفاهم نامه بر روی مواردی همچون آموزش و مبادله علمی، کاهش صید ضمنی، توسعه و توزیع بستر علف های دریایی، تحقیق و حفاظت از لاک پشت های دریایی، تبادل اطلاعات، برنامه های تحقیقاتی مشترک و  فرصت های مالی متمرکز شده است.
همچنین بر موضوع محدوده فعالیت های پژوهشی در زمینه های تحقیقاتی از جمله بررسی جنسیت لاک پشت های دریایی در آب های قشم، تأثیر تغییرات اقلیمی بر جمعیت لاک پشت دریایی، پایش درجه حرارت ساحل، تحقیق برای ارائه راه حل‌های مدیریتی و تصمیم گیری ها در این تفاهم نامه تاکید شده است.
 مدت این تفاهم نامه از روز امضا ۱۶ آذر ماه ۱۳۹ به مدت پنج سال شمسی منظور شده که درصورت توافق دوطرف قابل تمدید است.
طبق تفاهم‌ انجام شده نظارت فنی و حسن اجرای این تفاهم نامه بر عهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم است.
موسسه تحقیقات دریایی مالزی (MRF) از سال ۱۳۹۴ و در دو فاز مراحل علمی تحقیقات با هدف حفاظت از لاک پشت های سبز و پوزه عقابی که از گونه های در حال انقراض جهان هستند را با مدیریت دکتر نیکلاس پیلچر و کارشناسان محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم در این جزیره آغاز کرده اند و این تفاهم نامه ادامه این بررسی ها را به مدت پنج سال دبگر با هدف کمک به حفظ این جانوران دریایی امکانپذیر کرده است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو