توسعه توانمندی ورزش در منطقه آزاد اروند اولویت است

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: توسعه توانمندی ورزشکاران این منطقه در عرصه های بین المللی از اولویت های مهم این سازمان محسوب می شود.

به گزارش فرینا به نقل از مهر، سید مرتضی نعمت زاده گفت: از ویژگی های شاخص مناطق آزاد بین المللی بودن آنها است. با لغو شدن روادید، منطقه آزاد اروند نیز یک منطقه بین المللی محسوب می شود و نیازمند یک رفتار بین المللی در همه زمینه ها ازجمله ورزش است.
وی افزود: تقویت بنیه منطقه برای اثر گذاری در عرصه بین المللی یک نیاز است و در مورد ورزش نیز در مرحله نخست باید ورزش منطقه آزاد اروند را به حدی از توانمندی رساند تا به تدریج در محافل بین المللی حاضر شویم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه به برگزاری جشنواره جزیره ورزش اشاره کرد و تقویت زیر ساخت های انسانی را مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره دانست.
نعمت زاده گفت: از نظر سازمان منطقه آزاد اروند ورزش یک اقدام زیر ساختی به لحاظ جلوگیری از آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، بزه و افسردگی است و برگزاری جشنواره ورزش و مواردی مشابه موجب شادی، سرزندگی و احساس موفقیت می شود که بر رشد جامعه از لحاظ مادی و معنوی اثر بسیاری دارد.
وی افزود: تعریف بسیاری از زیر ساخت، امور عمرانی است اما در بخش فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند این اعتقاد وجود دارد که عنصر انسانی مهمترین زیرساخت است و اگر در جامعه زیر ساخت ها توانمند شوند آن جامعه از لحاظ اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی نیز توانمند خواهد شد.

برچسب ها : منطقه آزاد اروند
امتیاز به خبر :