بازدید مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی از سایت های منطقه

مدیریت ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از سایتهای منطقه بازدید کرد.

به گزارش فرینا، مدیرعامل و مدیر بهره برداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با همراهی شهردار منطقه و رئیس دفتر مدیریت از سایتهای پنجگانه بازدید کردند.

 این بازدید که از جمله بازدیدهای دوره ای مدیریت از منطقه محسوب می‌شود، با هدف بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های آفساید منطقه و بررسی امکان و چگونگی تعریف پروژه های جدید نگهداشت اماکن، معابر و تاسیسات در حوزه مدیریت بهره برداری انجام شد.

 ایستگاه تقلیل فشار گاز، جاده های حاشیه ای، کانالهای جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه، مبلمان شهری، خطوط لوله، مجتمع خدمات رفاهی و پل سازندگی از مراکز مورد تمرکز مدیریت ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این بازدید بود.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو