بازدید هیات تجاری ترکیه از منطقه ویژه بجنورد

انجمن مستقل تجار و بازرگانان ترکیه، با هدف شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی به استان خراسان شمالی سفر کرد.

 به گزارش فرینا، دیدار و هم اندیشی با تجار و بازرگانان بخش دولتی و خصوصی خراسان شمالی و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بجنورد و تعدادی از صنایع استان، از برنامه های این هیات تجاری است. 
انجمن مستقل تجار و بازرگانان ترکیه دارای 11هزار عضو با 50 شرکت تجاری است.


 

امتیاز به خبر :