تاکید راستاد بر توسعه و اشتغالزایی ساکنان بنادر در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر تاکید کرد و گفت: توسعه و اشتغالزایی در بنادر و بهبود شرایط معیشتی بندرنشینان در همین راستا قرار دارند.

به گزارش فرینا، محمد راستاد در نشست شورای مدیران این سازمان افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی از حیث جایگاه فنی، در سازمان بین المللی دریانوردی وضعیت مطلوبی دارد و باید تلاش کنیم تا این جایگاه را ارتقا دهیم.

راستاد با اشاره به برخی مسائل سیاسی در این سازمان گفت: با وجود اثرگذاری این جریانات در رویکرد IMO ما نباید متوقف این موانع باشیم و با تلاش به دنبال بهبود شرایط هستیم.

 

 سازمان بنادر؛ سفیر ایران در سازمان بین المللی دریانوردی

وی افزود: در حال حاضر جمهوری اسلامی، عضو ناظر سازمان بین المللی دریانوردی بوده و از بسیاری اعضا فعال تر و موثرتر است و ساختار حقوقی IMO فعالیت های سازمان بنادر دریانوردی را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی محدود نکرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت همکاری همه معاونت ها در این زمینه گفت: باید تلاش کنیم در جلسات مختلف IMO از مجامع اصلی و فرعی تا شورا حضور موثری از حیث کمی و کیفی داشته باشیم و با برنامه منسجم و موضع مشخص و قدرتمند، منافع کشور را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم.

راستاد در خصوص مسئولیت اجتماعی نیز افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه فعالیت های خوبی داشته و در سال ۹۱ کتابی با این محتوا تدوین شده و مدیران و بدنه سازمان به اهمیت مسئولیت های اجتماعی واقف هستند.

وی با تشریح سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در نوار ساحلی کشور نیز گفت: این سرمایه گذاری ها باعث ایجاد ظرفیت های گوناگون، توسعه حمل و نقل، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت های جانبی شده است که باعث تغییر وضعیت ساکنان بومی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر ضرورت تدوین سند مسئولیت اجتماعی این سازمان افزود: لازم است همه فعالیت ها در این حوزه سند محور و مدون باشد و در تمام امور و بخش ها، مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر لحاظ گردد.

 

تکیه بنادر بزرگ جهان بر مزایایی پیرامونی

راستاد با اشاره به تراکم کم جمعیتی در بنادر کشور و ضرورت اصلاح آن ادامه داد: بنادر بزرگ جهان در کنار مزایای درونی، در پیرامون نیز زمینه و پتانسیل های مناسبی برای جذب بار ایجاد کرده اند و در این بخش نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری داریم.

 

انتقال صنایع به بنادر؛ زمینه ساز توسعه منطقه و کشور

 معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح ظرفیت بنادر در جذب صنایع و کاهش هزینه ها گفت: انتقال صنایع آلاینده و هزینه بر به مناطق ساحلی، ضمن رشد و توسعه بنادر و در مرحله بعد اقتصاد کشور، زمینه کاهش هزینه لجستیک و کمک به معیشت مردم منطقه را فراهم می کند که اقدامی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و  دریانوردی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان با اشاره به امضای ۱۳ تفاهم نامه همکاری در روز حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال تبدیل این تفاهم نامه ها به قرارداد و اجرایی شدن آن ها است. از جمله تفاهم نامه با شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که کمک شایانی به ایفای نقش سازمان در آبادانی مناطق بندری خواهد کرد.

 

امتیاز به خبر :