برگزاری «یازدهمین نشست شورای راهبردی ورزش مناطق آزاد»

«یازدهمین نشست شورای راهبردی ورزش مناطق آزاد» با حضور مسئولین ورزش مناطق آزاد کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرینا، راهبردهای ورزش در چهار سال آینده، برنامه ریزی برنامه های درآمدزای ورزشی، ورزش در پیوست های فرهنگی مناطق آزاد، بررسی نهایی شاخص های ارزشیابی و رتبه بندی فعالیت های ورزشی مناطق آزاد، انعقاد تفاهم نامه های ورزشی با فدراسیون های ورزشی، تهیه و تدوین تقویم ورزشی مشترک مناطق آزاد در سال 1397 و همچنین تنظیم فعالیت های ورزشی در مدارس مناطق آزاد کشور از جمله مواردی است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیرشورای راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست گفت: در اعتباراتی که در سال 97 برای حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد اختصاص داده شده مقرر شده بخشی از این اعتبار به وزرش مناطق اختصاص یابد.

بیژن شیری در خصوص تخصیص این اعتبارات افزود: اولویت بندی و چگونگی اجرای برنامه های وزرشی در مناطق آزاد کشور بر میزان  تخصیص اعتبار در این حوزه تاثیر گذار است.

شیری به شکل گیری گفتمان تحول در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: با شکل گیری گفتمان تحول به جای گفتمان تغییر در مناطق آزاد از فضای بی برنامه ای به فضای برنامه ای منطقه ای وارد شدیم.

دبیرشورای راهبردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخاطبان ورزشی در مناطق آزاد کشور را سه قشر برشمرد و افزود: مخاطبان ورزشی در مناطق آزاد کشور سه قشر هستند که شامل بومیان یا همان ساکنان منطقه، مهاجرین که به برای کار در منطقه ساکنند و قشر سوم که مهمترین قشر محسوب می شوند، گردشگران هستند.

 

 

امتیاز به خبر :