منطقه آزاد اروند به سامانه جامع گمرکی پیوست

منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور امروز (سه شنبه) به طور رسمی به سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک پیوست.

به گزارش فرینا، با پیوستن منطقه آزاد اروند به سامانه جامع گمرکی، از این پس اطلاعات کالاهای ورودی به این منطقه در سامانه های الکترونیکی گمرک ثبت می شود.

با این اقدام در منطقه آزاد اروند انجام دور اظهاری کالاهای ورودی از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان اولین منطقه آزاد کشور از امروز اجرایی شد.

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان مناطق آزاد و جلسات آموزشی تشکیل شده در منطقه آزاد اروند، از امروز تمام اظهارنامه های ورودی منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین منطقه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به روش دوراظهاری ثبت می شود.

استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در مناطق آزاد کشور بر اساس تفاهم نامه ای صورت می گیرد که پیش از این به امضای فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران و مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور رسیده بود.

بر اساس این تفاهم نامه قرار است سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در تمامی مناطق آزاد کشور پیاده سازی و مستقر شود و همه مناطق آزاد کشور زیر چتر سامانه های الکترونیکی گمرک قرار گیرند؛ بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در گمرک قرار است در گام بعدی این سامانه در منطقه آزاد ارس اجرایی شود.

سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بزرگترین طرح تحول گمرک ایران به شمار می رود که در اواخر سال 1393 از سوی مسعود کرباسیان رئیس کل وقت گمرک ایران پیاده سازی شد و اکنون تشریفات صادرات، واردات و ترانزیت در گمرک ایران تحت پوشش این سامانه قرار دارد و تا این لحظه با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تبادل اطلاعات گمرک ایران با 29 سازمان همکار به صورت الکترونیکی انجام می شود.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو