انتصاب سرپرست جدید موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سیروس جواد پور به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون معرفی شد.

به گزارش فرینا، محمد ابراهیم انصاری لاری در این حکم ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای سیروس جواد پور آورده است:
نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب می شوید.
امید است با اتکال به پروردگار حکیم پیوسته قرین توفیق باشید.
بنابراین گزارش در این حکم از زحمات حسین علی تقی تهرانی مدیرعامل سابق این موسسه در دوران مسئولیت تشکر شده است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو