اخبار اقتصادی | رشد 16 درصدی تولید و 80 درصدی صادرات فولاد خام ایران

  • يکشنبه 8 بهمن 1396 - 10:57
  • 0 دیدگاه
بر اساس گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در مدت 9 ماهه سال 96 تولید فولاد میانی (خام) به رقم 16 میلیون و 73 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 95 رشد 16 درصدی و در زمینه صادرات نیز افزایش 80 درصدی داشت.

پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | ایرنا نوشت: بر پایه جداول آماری انجمن مزبور حاکیست، در 9 ماهه امسال (منتهی به آذر) میزان صادرات فولاد میانی (خام ) چهار میلیون و 614 هزار تن شد، در حالی که در دوره مشابه پارسال 2 میلیون و 565 هزار تن به ثبت رسیده بود.

** رشد تولید محصولات فولادی
بر پایه اطلاعات یاد شده، در دوره این گزارش 14 میلیون و 631 هزار تن محصولات فولادی به تولید رسید که در مقایسه با 9 ماهه مشابه در سال گذشته افزایش 9 درصدی دارد.
9 ماهه ( منتهی به آذر ) 1395 در مجموع 13 میلیون و 446 هزار تن انواع محصولات فولادی به تولید رسید.

**کاهش واردات
آمارهای مزبور همچنین نشان می دهد، در 9 ماهه امسال یک میلیون و 659 هزار تن محصولات فولادی وارد کشور شد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل که 2 میلیون و 302 هزار تن بود، کاهش 28 درصدی دارد.

** نزول صادرات
میزان صادرات محصولات فولادی در 9 ماهه امسال برابر با یک میلیون و 75 هزار تن بود و در مقایسه با رقم یک میلیون و 519 هزار تن صادرات 9 ماهه 95 افت 29 درصدی را نشان می دهد.

** مصرف ظاهری رشد داشت
محصولات فولادی در بخش مصرف ظاهری در دوره این گزارش به سطح 15 میلیون و 215 هزار تن رسید و نسبت به 9 ماهه ( منتهی به آذر ) 95 که رقم 14 میلیون و 229 هزار تن بود، رشد هفت درصدی داشت.

** کاهش واردات فولاد میانی
آمارهای انجمن یاد شده نشان می دهد که در 9 ماهه 96 میزان واردات فولاد میانی ( خام ) به 38 هزار تن رسید که در مقایسه با 180 هزار تن دوره مشابه پارسال کاهش 79 درصدی دارد .

** مصرف ظاهری متعادل فولاد میانی
همچنین در 9 ماهه امسال میزان مصرف ظاهری فولاد میانی ( خام ) به رقم 11 میلیون و 497 هزار تن رسید و در مقایسه با دوره مشابه پارسال که 11 میلیون و 447 هزار تن بود، تفاوت زیادی نشان نمی دهد.

** رشد تولید آهن اسفنجی
بر پایه جداول آماری مورد بررسی، در 9 ماهه امسال 16 میلیون و 539 هزار تن آهن اسفنجی تولید شد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که 13 میلیون و 585 هزار تن بود، افزایش 22 درصدی داشت.

** افزایش 392 درصدی صادرات آهن اسفنجی
تولیدکنندگان آهن اسفنجی در دوره مورد بررسی به میزان 517 هزار تن صادرات آهن اسفنجی داشتند و در مقایسه با رقم 105 هزار تن در مدت مشابه پارسال، رشد 392 درصدی را ثبت کرد .

** کاهش مصرف ظاهری آهن اسفنجی
برپایه آمار مورد بررسی، مصرف ظاهری آهن اسفنجی در 9 ماهه 96 به رقم 16 میلیون و 22 هزار تن بالغ شد و نسبت به رقم 17 میلیون و 132 هزار تن عملکرد دوره مشابه در 1395 افت 6 درصدی دارد.

** فولاد میانی با سهم بیش از 80 درصدی صادرات
آمارهای انجمن یاد شده نشان می دهد در حالی که فولاد میانی ( خام ) سهم 2.24 درصدی از واردات را در دوره 9 ماهه به خود اختصاص داد، اما 81.10 درصد از صادرات کشورمان را در این مدت داشت.

** تیرآهن، میلگرد و ورق گرم با سهم نزدیک به 17 درصدی صادرات
برپایه آمار مورد بررسی در مدت این گزارش صادرات تیرآهن، میلگرد و ورق گرم نزدیک به 17 درصد بود که بالاترین رقم مربوط به ورق گرم با 7.73 درصد، میلگرد با 6.98 و تیراهن با 2.27 درصد ثبت شده است.

** ورق گرم بالاترین سهم در تولید و واردات
برابر آمار مزبور، بررسی صورت گرفته نشان می دهد سهم ورق گرم از کل تولید محصولات فولادی در مدت 9 ماهه 96 به 39.31 درصد رسید و در زمینه واردات هم در این مدت، بالاترین رقم مربوط به این تولید با 41.07 درصد بود.

** میلگرد با سهم 31.4 درصدی تولید
تولید میلگرد در مدت مورد بررسی این گزارش به رقم 31.45 درصد رسید و در عین حال در زمینه واردات هم سهم 3.71 درصد را به خود اختصاص داد.

** ورق سرد رتبه دوم واردات
طبق دوره مورد بررسی در حالی که ورق گرم با رقم 41.07 درصدی رتبه نخست در زمینه واردات را به خود اختصاص داد، ورق سرد هم با سهم 30.17 درصدی از واردات در جایگاه دوم قرار گرفت .
همچنین 11.98 درصد از تولید محصولات فولادی 9 ماهه هم مربوط به ورق سرد بود.
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، جمهوری اسلامی در سال 2017 تولید خود را با 21.4 درصد رشد از 17 میلیون و 895 هزار تن در سال 2016 به 21 میلیون و 726 هزار تن رساند که همین مسئله سبب ارتقا یک پله ای رتبه کشور از سکوی چهاردهم در سال 2016 به سکوی سیزدهمین شد.

برچسب ها : اخبار اقتصادی
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو