دبیر شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد قشم منصوب شد

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی، علیرضا کمساری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی این منطقه منصوب کرد.

به گزارش فرینا، در حکم انتصاب علیرضا کمساری آمده است: به استناد بند 17 ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان ها مصوب جلسه 581 مورخ 29 فروردین 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد قشم » منصوب می شوید.
در بخش دیگری از این حکم چنین آمده است: جدیت و تلاش جنابعالی در هماهنگی و هم افزایی بین اعضای شورا و تحقق هرچه سریع تر وظایف شورای فرهنگ عمومی استان، موثر خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان حکم خود برای علیرضا کمساری اظهارامیدواری کرده است که با استعانت از خداوند متعال در عرصه راهبردی فرهنگ عمومی با بهره گیری از ظرفیت های آن منطقه موفق و موید باشند.
با تفویض اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این منطقه براساس قانون به اداره کل ارتقا پیدا کرده است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو